قانون دیوان عدالت اداری ایران

قانون دیوان عدالت اداری                                                                                  (دانلود فایل در انتهای صفحه)

فصل اول – تشکیلات

ادامه مطلب

قانون اساسي

(دانلود در اننتهای صفحه)

بسم ا... الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.

ادامه مطلب