کرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» / حجه الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده

کرسی ترویجی

« دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

سخنران: حجه السلام دکتر محمدرضا باقرزاده 

ناقدان: حجه الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی

         حجه الاسلام دکتر قاسم شبان نیا

دبیر علمی: حجه الاسلام دکتر میثم نعمتی

زمان: دوشنبه 96/11/16 ساعت 18/30

مکان: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، سالن اندیشه

کرسی ترویجی «بررسی تقنین شریعت و رابطه اصل 4 و 71 قانون اساسی» / دکتر رضا محمدی

کرسی ترویجی «بررسی تقنین شریعت و رابطه اصل 4 و 71 قانون اساسی» 

زمان برگزاری: 1396/10/12  ساعت 15/30 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه

کرسی ترویجی رجل سیاسی - مذهبی

کرسی تروجی رجل سیاسی مذهبی در تاریخ 1395/11/13 با همت گروه حقوق موسسه آموزشی  و پژوهشی امام خمینی (ره) و با همکاری دبیرخانه کرسی ها در سالن اندیشه موسسه آموزشی  و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار گردید.

سخنران: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا باقرزاده

ناقد: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم موسی زاده

اشتراک در نشست علمی