بررسی فقهی - حقوقی اهانت به مقدسات 
در تمام ادیان و مذاهب، به ویژه دین مبین اسلام، بسیاری از امور محترم و مقدس اند و اهانت به آن ها ممنوع است؛ ولی امروزه ابزارها و شیوه های متفاوت گفتاری، نوشتاری و نمایشی - با بهانه هایی همچون آزادی بیان - به مقدسات اهانت می شود. به همین منظور در این کتاب، اهانت به مقدسات، از دیدگاه اسلام و حقوق ملی (داخلی) و بین المللی (خارجی) مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سال نشر: 1396
تعداد صفحات482