آیین نامه های داخلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

 

تذکر: ملاک در اجرای آیین نامه ها، آخرین مصوبه آنها می باشد.

آیین نامه پذیرش موسسه امام خمینی (ره) در مقاطع سه گانه

دانلود

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی

دانلود

آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

دانلود

مراحل تدوین پایان نامه

دانلود

فرم های پایان نامه

دانلود

مراحل اجرای صدور مدرک (موقت و رسمی)

دانلود

تقویم آموزشی (نیم سال دوم 96-97)

دانلود