شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان و پاکستان)

کتاب: شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان و پاکستان)

نویسنده: حجه الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی

بيش از يک‌چهارم کشورها را دنياي اسلام تشکيل مي‌دهد. اما شريعت اسلامي تا چه اندازه بر مناسبات آنها، به‌ويژه در قانون‌گذاري، حاکميت دارد؟

در اين کتاب، ضمن بررسي انتـقادي ديدگاه‌هاي مطرح درباره شريعت و تقنيـن در کشورهاي اسلامي، و اثبات نظرية ابتناء، وضعيت موجود و مطلوب با تأکيد بر کشورهاي ايـران، عربستان و پاکستان بررسي، و براي اصلاح روند، پيشنهادهايي ارائه شده است.