مطالعه تطبیقی ( حیل ) در حقوق مدنی ایران و مصر با تأکید بر مبانی فقهی

موضوع پايان‌نامه:

مطالعه تطبیقی ( حیل ) در حقوق مدنی ایران و مصر با تأکید بر مبانی فقهی

نام:

سيدعليرضا

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

طباطبائي

مقطع:

كارشناسي ارشد

استاد

نقش

جناب آقای سيد حسن شبيري

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر مسعود راعي دهقي

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر عزيزالله فهيمي

داور

شماره پايان نامه:

۹۰۹

سال تحصيلي:

‎۱۳۹۱