معرفی رشته و گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

بسم الله  الرحمن الرحیم

معرفی اجمالی رشته حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  (ره)

رشته   حقوق   يکي از رشته ها ی علوم انساني در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) است که درسال 1369 به تصويب شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي (وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري) رسيده است......

علم حقوق به معنای خاص آن، به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی، کیفیت دادرسی و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین، محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی­های عالمانه مرتبط با این مقررات (مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق و جامعه شناسی حقوقی) را نیز شامل می‌شود. مقصود از علم حقوق به عنوان یکی از شاخه­های مهم علوم انسانی ـ اجتماعی، مفهوم عام آن است.

علم حقوق با بسیاری از دیگر شاخه­های علوم اجتماعی ـ انسانی (مانند جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ) و با بعضی شاخه­های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است.

گرایشهای متعدد علم حقوق

1. حقوق خصوصی: بیان کننده قواعد حاکم بر روابط خصوصی افراد است و مواردی چون حقوق مدنی و تجارت را شامل میشود.

2. حقوق عمومی: بیان کننده قواعد حاکم بر روابط قوای حکومت با یکدیگر یا سازمانهای حکومتی با مردم و حقوق وآزادیهای آنان است و مواردی چون حقوق اساسی و اداری و مالیه عمومی را شامل میشود.

3. حقوق کیفری و جرم شناسی: قواعد حاکم بر موضوع جرم و مجرمین و انواع مجازاتها است.

4. حقوق بین الملل: قواعد حاکم بر روابط بین کشورها با یکدیگر  و همچنین روابط بین کشورها و سازمانهای بین المللی را در برمی گیرد.       

اهمیت علم حقوق برای طلاب علوم دینی به دلیل نقش شریعت و فقه در حقوق

نقش شریعت و فقه، به عنوان منبع رسمی و تکمیلی علم حقوق در ایران گسترده تر از سایر کشور های اسلامی است. شریعت اسلام در اردن، کویت، قطر، عمان و امارات عربی متحده منبع مادّی قانون به شمار می‌رود؛ در مصر و لبنان، پس از قانون، دومین منبع رسمی در قلمرو احوال شخصیه، وقف، وصیت و هِبه است؛ و در یمن و عربستان اصلی ‌ترین منبع رسمی حقوق است .مطابق اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش شریعت در نظام حقوقی ایران به شریعتِ مذهب رسمی کشور محدود نمی‌شود، بلکه شریعتِ سایر مذاهب رسمی اسلامی و نیز شریعت دیگر ادیان رسمی )زردشتی، کلیمی، مسیحی) در قلمرو احوال شخصیه را شامل می‌شود.

رشته حقوق در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي‌أرشد و دکتري برگزار می شود.

دانش‌پژوهان مقطع کارشناسی بعد از سپری نمودن دروس پایه و معارف که بین تمام رشته های موسسه مشترک است، 48 واحد از دروس تخصصی این رشته رامی گذرانند .از عمده دروس این مقطع می توان از حقوق بین الملل ، حقوق جزا ، حقوق مدنی ، حقوق اساسی و حقوق تجارت نام برد که هر کدام دارای زیر شاخه های مربوط به خود می باشند . موسسه در مقطع کارشناسی ارشد حقوق در تمامی گرایشهای حقوقی حداقل یک دوره فارغ التحصیل داشته است. همچنین تاکنون دو دوره دکتری حقوق عمومی برگزار نموده است.

 

مشاغل حقوقی بسیار متعدد و متنوع می­باشد که موارد زیر از آن جمله است:

  1. تدریس *
  2. پژوهش *
  3. هیات علمی دانشگاه ها *
  4. مشاوره حقوقی
  5. مسئول دفتر حقوقی در نهادهای مختلف
  6. قضاوت
  7. وکالت
  8. سردفتری

لازم به ذکر است که هدف موسسه امام در رشته حقوق تربیت طلاب مستعد در این رشته جهت تدریس و پژوهش و فعالیتهای علمی در راستای اسلامی سازی علوم انسانی می باشد. 

در ادامه می توانید عناوین دروس در مقاطع سه گانه را مشاهده فرمایید.