کانال گروه حقوق موسسه امام خمینی

جهت اطلاع از آخرین اخبار و گزارشات از فعالیتهای گروه حقوق، می توانید به کانال «گروه حقوق موسسه امام» در پیام رسانهای سروش و ایتا مراجعه فرمایید.

https://sapp.ir/law.iki

https://eitaa.ir/law_iki