کارگاه انتقال تجارب نویسندگی 1 (دکتر محمد فولادی وندا)

خلاصه و اهم مطالب ارائه شده در این کارگاه:

1- با جدیدترین منابع مطالعاتی شروع کنید و به تدریج به سراغ منابع قدیمی‌تر بروید.

2- ابتدا چکیده و نتيجه گيري پژوهش را مطالعه کنید. در صورت مرتبط بودن، به طور کامل مقاله را مطالعه کنید.

3 – همان اول موقع مطالعه و فیشبرداری مشخصات کامل کتابشناسی را استخراج کنید.

ادامه مطلب

کارگاه تجارب نویسندگی

کارگاه تجارب نویسندگی به همت گروه آموزشی و پژوهشی حقوق برگزار خواهد شد.

این کارگاه ویؤه دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد می باشد.

استاد: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی

تاریخ: 1395/11/04 زمان: 15:30 مکان: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تالار اندیشه.

ادامه مطلب