اطلاعیه مصاحبه علمی کارشناسی ارشد و دکتری سال 97-98

بسم الله الرحمن الرحیم

 

** قابل توجه داوطلبین کارشناسی ارشد حقوق و دکتری عمومی سال تحصیلی 97-98:

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کتبی ورودی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی سال تحصیلی 97-98، ذکر چند نکته برای شرکت در مصاحبه علمی در این دو مقطع لازم و ضروری است:

  1. مصاحبه های علمی در هر دو مقطع در روز چهارشنبه مورخ 19/2/1397 برگزار خواهد شد.
  2. مکان برگزاری آزمون در ساختمان مرکزی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) واقع در بلوار جمهوری اسلامی، طبقه پنجم، اتاق گروه حقوق می باشد.
  3. ضروری است که تمامی داوطلبین ورودی کارشناسی ارشد از ساعت 7/30 صبح در محل حضور داشته باشند.
  4. ضروری است که تمامی داوطلبین ورودی دکتری از ساعت 9/30 صبح در محل حضور داشته باشند.
  5. داوطلبین دوره دکتری می بایست تا تاریخ 11/2/97 تمامی مدارک دال بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود اعم از تدریس، مقاله، کتاب و پایان نامه و ... خود را به قسمت تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند. (در ساختمان مرکزی به جناب آقای دقیقی و در ساختمان پردیسان به جناب آقای صفاگر)
  6. مواد مصاحبه علمی کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 97-98 به شرح ذیل می باشد.

 

مواد مصاحبه علمي  دکتری حقوق عمومی

ردیف

ماده آزموني

ضریب

1

حقوق اساسی

3

2

متون حقوقی به زبان انگلیسی

1

3

متون فقهی در حوزه حقوق عمومی

3

4

حقوق اداری

2

 

مواد مصاحبه علمي  کارشناسی ارشد حقوق عمومی

ردیف

ماده آزموني

ضریب

1

حقوق اساسی

3

2

متون حقوقی به زبان انگلیسی

1

3

فقه حقوق عمومی

3

4

حقوق اداری

2