اخبـار و اطلاعيـه‌‎ها

شماره ی 16 فصلنامه علمی ترویجی اندیشه های حقوق...

انديشه‌هاي حقوق عمومي 16/ پاييز و زمستان 1398   سال نهم، شماره اول، پياپي 16، پاييز و زمستان 1398 تطبيق داوري اجباري با اصول قانون اساسي و نظام حقوقي ايران / ... مطالعه بیشتر...

شماره ی 16 فصلنامه علمی ترویجی اندیشه های حقوق...

انديشه‌هاي حقوق عمومي 16/ پاييز و زمستان 1398   سال نهم، شماره اول، پياپي 16، پاييز و زمستان 1398 تطبيق داوري اجباري با اصول قانون اساسي و نظام حقوقي ايران / ... مطالعه بیشتر...

فقه اسلامی و حقوق بشر

نویسنده: حجت‌الاسلام  و المسلمين دكتر محمدرضا باقرزاده     حقوق بشر اسلامي در مقام تصور نه‌تنها مفهومي پارادوکسيکال و امتناعي نيست بلکه با توجه به مباني و... مطالعه بیشتر...

شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان...

کتاب: شريعت و تقنين در کشورهاي اسلامي ( ايران، عربستان و پاکستان) نویسنده: حجه الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی بيش از يک‌چهارم کشورها را دنياي اسلام تشکيل مي‌دهد. اما شريعت اسلامي تا چه اندازه... مطالعه بیشتر...

کرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی...

کرسی ترویجی « دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» سخنران: حجه السلام دکتر محمدرضا باقرزاده  ناقدان: حجه الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی        ... مطالعه بیشتر...

جلسه پیش دفاع دکتری حجه الاسلام حسین زروندی

«جلسه پیش دفاع دکتری » عنوان  رساله:   سازوکارهای فقهی و حقوقی نظارت رهبر بر قوای سه گانه در نظام  جمهوری اسلامی ایران استاد راهنما: حضرت آیت الله عباس کعبی نسب اساتید... مطالعه بیشتر...

تازه‌های علمی

محتوایی برای نمایش در این بخش وجود ندارد

اخبار و اطلاعیه‌ها

محتوایی برای نمایش در این بخش وجود ندارد
محتوایی برای نمایش در این بخش وجود ندارد