کرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» / حجه الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده

کرسی ترویجی

« دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

سخنران: حجه السلام دکتر محمدرضا باقرزاده 

ناقدان: حجه الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی

         حجه الاسلام دکتر قاسم شبان نیا

دبیر علمی: حجه الاسلام دکتر میثم نعمتی

زمان: دوشنبه 96/11/16 ساعت 18/30

مکان: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، سالن اندیشه