کارگاه تجارب نویسندگی

کارگاه تجارب نویسندگی به همت گروه آموزشی و پژوهشی حقوق برگزار خواهد شد.

این کارگاه ویؤه دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد می باشد.

استاد: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی

تاریخ: 1395/11/04 زمان: 15:30 مکان: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تالار اندیشه.