گزارش آسیب‌ها و راهبردهای اصلاح نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله)

آسیب‌ها و راهبردهای اصلاح نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (حفظه الله)
 
کارشناس: سیدمحمدمهدی غمامی
ناظر علمی: سیدحجت اله علم الهدی
ویراستار تخصصی: محمد نیک فرجام

نقشه جامع علمي كشور

دستيابي به آرمان­‌هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مستلزم تلاش همه‌­جانبه در تمام ابعاد فرهنگي، علمی، اجتماعي و اقتصادي است. از اين رو تدوين و اجراي برنامه‌­هاي پيشرفت در بازه­‌هاي زماني معين و اختصاص منابع لازم براي تحقق اهداف اين برنامه­‌ها از لوازم ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اسلامي است. از سوي ديگر مقولۀ علم و فناوري از مهم‌­ترين زيرساخت­هاي پیشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصه­هاي مختلف است.

صفحه‌ها

اشتراک در PDF