عالی
36% (87 رای)
خوب
20% (48 رای)
متوسط
10% (23 رای)
ضعیف
34% (83 رای)
تمام آرا: 241