اطلاعیه مصاحبه علمی کارشناسی ارشد و دکتری سال 97-98

بسم الله الرحمن الرحیم

 

** قابل توجه داوطلبین کارشناسی ارشد حقوق و دکتری عمومی سال تحصیلی 97-98:

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کتبی ورودی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی سال تحصیلی 97-98، ذکر چند نکته برای شرکت در مصاحبه علمی در این دو مقطع لازم و ضروری است:

اشتراک در کارشناسی ارشد