پایان نامه های دفاع شده دکتری

 

عنوان رساله

استاد راهنما

مشاوران

دانش پژوه

ادامه مطلب

مطالعه تطبیقی ( حیل ) در حقوق مدنی ایران و مصر با تأکید بر مبانی فقهی

موضوع پايان‌نامه:

مطالعه تطبیقی ( حیل ) در حقوق مدنی ایران و مصر با تأکید بر مبانی فقهی

نام:

سيدعليرضا

گروه:

حقوق

ادامه مطلب

مبانی فقهی حقوق اخلاقی پديدآورندگان آثار فکری, احکام و آثار آن

موضوع پايان‌نامه:

مبانی فقهی حقوق اخلاقی پديدآورندگان آثار فکری, احکام و آثار آن

نام:

ميثم

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

ادامه مطلب

زندان زدايي و اعمال مجازات هاي جايگزين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با تأکيد بر مباني فقهي

موضوع پايان‌نامه:

زندان زدايي و اعمال مجازات هاي جايگزين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با تأکيد بر مباني فقهي

نام:

محسن

گروه:

حقوق

ادامه مطلب

رويکرد حقوقي - جرم شناختي انتقال ويروس اچ. آي. وي در ايران و انگليس

 

رويکرد حقوقي - جرم شناختي انتقال ويروس اچ. آي. وي در ايران و انگليس

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

پويا صميمي

ادامه مطلب

رابطه بزه ديدگي و بزه کاري زنان

 

رابطه بزه ديدگي و بزه کاري زنان

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

نسيم جانفدا

شماره پايان نامه:

ادامه مطلب

بررسي فلسفي اشکالات نظري حقوق اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

 

بررسي فلسفي اشکالات نظري حقوق اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

دانشنامه:

کارشناسي ارشد

 

محمدمهدي مستوفي

ادامه مطلب

همزيستي مسالمت آميز در اسلام و حقوق بين الملل

 

موضوع پايان‌نامه:

همزيستي مسالمت آميز در اسلام و حقوق بين الملل

نام:

محمدمهدي

گروه:

حقوق

ادامه مطلب

نقش اسلام در توسعه حقوق بين الملل

موضوع پايان‌نامه:

نقش اسلام در توسعه حقوق بين الملل

نام:

عبدالحكيم

گروه:

حقوق

نام خانوادگى:

ادامه مطلب

نظریه حاکمیت الهی بر پایه تحلیل فقهی حقوقی اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موضوع پايان‌نامه:

نظریه حاکمیت الهی بر پایه تحلیل فقهی حقوقی اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام:

مرتضي

گروه:

حقوق

ادامه مطلب

صفحه‌ها